AI50申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2023-12-07
基金名称  AI50
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
基金代码  517800
2023-12-06 日信息内容
现金差额(单位:元)   24,952.46
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   588,035.08
基金份额净值(单位:元)   0.5880
2023-12-07 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   24,197.25
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    不限额
赎回上限    10,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    50
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
00020 商汤-W 11156 港市退补 30.0% 13095.02 买入开仓
002063 远光软件 600 深市退补 10.0% 10.0% 3618.0 买入开仓
002065 东华软件 700 深市退补 10.0% 10.0% 4501.0 买入开仓
002230 科大讯飞 700 深市退补 10.0% 10.0% 31766.0 买入开仓
002236 大华股份 600 深市退补 10.0% 10.0% 11340.0 买入开仓
002261 拓维信息 400 深市退补 10.0% 10.0% 6508.0 买入开仓
002405 四维图新 1300 深市退补 10.0% 10.0% 12649.0 买入开仓
002410 广联达 700 深市退补 10.0% 10.0% 13195.0 买入开仓
002415 海康威视 1600 深市退补 10.0% 10.0% 53760.0 买入开仓
002439 启明星辰 300 深市退补 10.0% 10.0% 8013.0 买入开仓
00268 金蝶国际 1408 港市退补 30.0% 13452.41 买入开仓
002920 德赛西威 100 深市退补 10.0% 10.0% 12388.0 买入开仓
00700 腾讯控股 245 港市退补 30.0% 69465.88 买入开仓
00909 明源云 422 港市退补 30.0% 1086.69 买入开仓
02013 微盟集团 766 港市退补 30.0% 2188.6 买入开仓
02121 创新奇智 141 港市退补 30.0% 1298.4 买入开仓
02158 医渡科技 289 港市退补 30.0% 1328.0 买入开仓
03690 美团-W 681 港市退补 30.0% 53538.83 买入开仓
300223 北京君正 100 深市退补 10.0% 10.0% 6625.0 买入开仓
300353 东土科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 2050.0 买入开仓
300369 绿盟科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 1956.0 买入开仓
300418 昆仑万维 400 深市退补 10.0% 10.0% 15100.0 买入开仓
300454 深信服 100 深市退补 10.0% 10.0% 8286.0 买入开仓
300474 景嘉微 100 深市退补 10.0% 10.0% 7617.0 买入开仓
300496 中科创达 200 深市退补 10.0% 10.0% 15954.0 买入开仓
300590 移为通信 100 深市退补 10.0% 10.0% 1175.0 买入开仓
300613 富瀚微 100 深市退补 10.0% 10.0% 4460.0 买入开仓
600536 中国软件 300 允许 10.0% 买入开仓
600588 用友网络 900 允许 10.0% 买入开仓
600845 宝信软件 300 允许 10.0% 买入开仓
603019 中科曙光 500 允许 10.0% 买入开仓
603486 科沃斯 100 允许 10.0% 买入开仓
603501 韦尔股份 300 允许 10.0% 买入开仓
603893 瑞芯微 100 允许 10.0% 买入开仓
688003 天准科技 0 必须 买入开仓
688008 澜起科技 400 允许 10.0% 买入开仓
688018 乐鑫科技 0 必须 买入开仓
688023 安恒信息 0 必须 买入开仓
688099 晶晨股份 100 必须 5946.0 买入开仓
688111 金山办公 100 必须 30500.0 买入开仓
688169 石头科技 0 必须 买入开仓
688208 道通科技 100 必须 2607.0 买入开仓
688256 寒武纪 100 必须 15751.0 买入开仓
688385 复旦微电 100 必须 4150.0 买入开仓
688521 芯原股份 100 必须 5111.0 买入开仓
688589 力合微 0 必须 买入开仓
688595 芯海科技 0 必须 买入开仓
688608 恒玄科技 0 必须 买入开仓
688686 奥普特 0 必须 买入开仓
688696 极米科技 0 必须 买入开仓